Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Scheiden met kinderen (omgeving Purmerend), de top-10 beste tips!

Je hebt een partner, je hebt één of meer kinderen.... en dan scheiden. Scheiden, een situatie die bij aanvang van je relatie ondenkbaar was. Eerst waren jij en je partner onafscheidelijk, en nu valt het uit elkaar. Een tijd ligt voor, waarin gevoelens verwerkt moeten worden en ondertussen veel besproken en geregeld moet worden...


Overweeg je om te gaan scheiden en heb je één of meer kinderen en je woont in Purmerend, of in de omgeving van Purmerend, dan volgen hierna de top-10 beste tips!


Tip-1: De vakantie betekende voor de relatie met je partner geen verbetering.

Je hebt erop gehoopt dat de vakantie jullie relatie weer op zou doen frissen. Het tegenover gestelde bleek. Je loopt te dubben over hoe nu verder, of je ziet het eigenlijk al niet meer zitten om met elkaar verder te gaan. Blijf er niet mee rondlopen, maar vraag om deskundige begeleiding voor een gezamenlijk gesprek om hier onderling duidelijkheid over te krijgen. En... om tot nieuwe afspraken te komen.


Tip-2: Zorg voor een ouderschapsplan (is wettelijk verplicht!).

In het ouderschapsplan worden de afspraken vastgelegd over onder andere:

  • De verdeling van de zorg- en opvoedingstaken.
  • Hoe de ouders elkaar informeren en raadplegen over belangrijke zaken rondom het kind.
  • De verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding van het kind.

Tip-3: Kan je de scheiding niet afwachten, zorg dan eerst voor voorlopige voorzieningen.

Alvorens de scheiding te regelen, kan het nodig zijn om eerst gescheiden van elkaar te gaan wonen. Het helpt dan om de voor deze stap benodigde maatregelen (voorlopige voorzieningen) op papier te zetten. Bij het regelen van de scheiding zelf, kan later met de gemaakte afspraken rekening gehouden worden.


Tip-4: Houd het overleg als ouders tussen elkaar.

Praat met je ex-partner als je kinderen niet aanwezig zijn. Zeker als je iets moet uitpraten, hou de discussie daar waar die hoort, tussen volwassenen. Zorg er ook voor dat je je kinderen niet bombardeert met vragen over de andere ouder, of dat je lastige vragen via je kinderen aan je partner overbrengt. Overleg met elkaar en laat je kinderen erbuiten.


Tip-5: Behoud respect voor elkaar?

Houd de onderlinge communicatie respectvol. Praat zonder verwijten, zonder stemverheffing en zonder scheldwoorden. Laat elkaar uitspreken en luister naar elkaar. Stel vragen als je iets niet begrijpt. Je zal elkaar dan beter begrijpen en beter kunnen samenwerken.


Tip-6: Bedenk dat je niet met alles op 1 lijn hoeft te komen.

Behoudt duidelijke grenzen in relatie met de andere ouder. Het is wel belangrijk om over school, woonplaats, gezondheidszorg van de kinderen overeen te komen. Over kleine dingen hoef je het echter niet eens te zijn. Je hebt bijvoorbeeld andere regels over klusjes. Elke ouder heeft ruimte nodig om op haar/zijn manier op te voeden op.


Tip-7: Zorg dat je belangrijke punten niet vergeet.

Zet wat je over de scheiding wilt bespreken vooraf op papier en neem dat tijdens het gesprek mee. Je hebt dan minder kans dat je door emoties belangrijke onderwerpen vergeet.


Tip-8: Voorkom in strijd te komen met je (ex-)partner.

Als je voorkomt in strijd te komen met je (ex-)partner, dan hebben je kinderen daar veel baat bij. Voor jou, je (ex-)partner en je kinderen kan een strijd zeer schadelijk zijn. Probeer voor jezelf en vooral ook voor je kinderen een goede samenwerking op te bouwen met je (ex-)partner.


Tip-9: Houd de oplossing in eigen hand.

Gemaakte keuzes voelen aan beide kanten beter en zijn meer toekomst vast, als ze zowel door jou als door je partner gedragen worden. Voorkom daarom een juridisch gevecht waarin je via-via tegenover elkaar komt te staan. Houd de oplossing in jullie eigen hand.


Tip-10: Zoek tijdig hulp.

Voor de scheiding moeten er afspraken gemaakt worden, juist in een fase waarin veel verwerkt moet worden en emoties danig parten kunnen spelen. Zoek daarom tijdig hulp.


Extra tip: Kijk ook naar de website van Villa Pinedo waar kinderen van gescheiden ouders vanuit hun ervaringen advies geven aan ouders die van plan zijn te scheiden of gescheiden zijn, ter voorkoming van een vechtscheiding.

Bij scheiding met één of meer kinderen geeft VZ Mediation professionele hulp en begeleiding.

Zie ook scheiden en ouderschapsplan

Harry van Zurk

MfN mediator

Familiemediator


Neem contact op voor een gratis introductiegesprek:

06-2434 4133

[email protected]