Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Alimentatie Purmerend

Kinderalimentatie

Volgens de wet dienen de ouders hun kinderen, ook na echtscheiding of beëindiging samen wonen, tot zij 21 jaar zijn financieel te ondersteunen. De ouder die de kinderen het langst bij zich heeft, ontvangt van de andere ouder diens aandeel in de kosten, ook wel kinderalimentatie genoemd.

Het bepalen van kinderalimentatie is mede afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bij het bepalen van kinderalimentatie wordt rekening gehouden met de behoefte en met uw draagkracht.


Partneralimentatie

Of u na echtscheiding of beëindiging samen wonen partneralimentatie krijgt of betaalt, hangt af van een aantal factoren. De maximale duur van partneralimentatie is 12 jaar, maar hierop zijn enkele uitzonderingen. Als u het er samen over eens bent, kan er van de standaard regeling afgeweken worden, want uiteindelijk kiest u samen de oplossing.

VZ Mediation zorgt voor professionele begeleiding bij echtscheiding en beëindiging samenwonen en bepaling van kinderalimentatie en/of partneralimentatie.

Voor afspraken over kinder- en/of partneralimentatie:

Harry van Zurk

MfN mediator

Familiemediator


Neem contact op voor een gratis introductiegesprek:

06-2434 4133

[email protected]

Copyright 2014 Harry van Zurk